Перелік навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін (предметів), що враховуються при формуванні рейтингу успішності студентів медичного факультету № 1 для призначення їм академічних стипендій у осінньому семестрі 2019-2020 н.р.

2 курс

1. Іноземна мова.
2. Латинська мова і медична термінологія.
3. Українська мова (за професійним спрямуванням).
4. Філософія.
5. Медична біологія.
6. Медична та біологічна фізика.
7. Фізичне виховання.
3 курс
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
2. Фізіологія.
3. Біоорганічна та біологічна хімія.
4. Клінічна анатомія та оперативна хірургія.
5. Догляд за хворими (практика).
6. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях.
7. Основи організації медичного забезпечення населення і військ.
8. Охорона праці в галузі.
9. Фізичне виховання.
4 курс
1. Патоморфологія.
2. Патофізіологія.
3. Фармакологія.
4. Пропедевтика внутрішньої медицини.
5. Пропедевтика педіатрії.
6. Загальна хірургія.
7. Радіологія.
8. Сестринська практика.
9. Медична психологія (залік).
10. Курс за вибором студента (залік).
5 курс
1. Внутрішня медицина в т.ч. ендокринологія.
2. Педіатрія.
3. Хірургія.
4. Акушерство і гінекологія.
5. Офтальмологія.
6. Неврологія.
7. Психіатрія, наркологія.
8. Дерматологія, венерологія.
9. Фізична реабілітація, спортивна медицина.
10. Судова медицина і медичне правознавство.
11. Цивільний захист (залік).
12. Курс за вибором студента (залік).
13. Виробнича лікарська практика (диференційований залік).
6 курс
1. Внутрішня медицина.
2. Інфекційні хвороби.
3. Онкологія.
4. Педіатрія, дитячі інфекції.
5. Медична генетика.
6. Хірургія, дитяча хірургія.
7. Травматологія і ортопедія.
8. Акушерство і гінекологія.
9. Клінічна імунологія та алергологія.
10. Секційний курс.
11. Основи стоматології.
12. Курс за вибором студента (залік).
13. Виробнича лікарська практика (диференційований залік).