Перелік навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін (предметів), що враховуються при формуванні рейтингу успішності студентів медичного факультету № 1 для призначення їм академічних стипендій у весняному семестрі 2019-2020 н.р.

1 курс

 1. Медична хімія.
 2. Історія України та української культури (залік).
 3. Історія медицини (залік).
 4. Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки (залік).
 5. Курс за вибором студента (залік).

 2 курс

 1. Анатомія людини.
 2. Гістологія, цитологія та ембріологія.
 3. Медична інформатика (залік).
 4. Курс за вибором студента (залік).

 3 курс

 1. Мікробіологія, вірусологія та імунологія.
 2. Гігієна та екологія.
4 курс
 1. Фтизіатрія.
 2. Урологія.
 3. Оториноларингологія.

5 курс

 1. Епідеміологія.
 2. Професійні хвороби.
 3. Клінічна фармакологія.
 4. Соціальна медицина, організація охорони здоров’я.
 5. Анестезіологія та інтенсивна терапія.
 6. Екстрена та невідкладна медична допомога.
 7. Радіаційна медицина (залік).
 8. Нейрохірургія (залік).

 6 курс

 1. Підсумкові модульні контролі у осінньому семестрі відповідно до розкладу занять.