Перелік навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін (предметів), що враховуються при формуванні рейтингу успішності студентів медичного факультету № 1 для призначення їм академічних стипендій у осінньому семестрі 2017-2018 н.р.
1 курс
1. Іноземна мова.
2. Латинська мова і медична термінологія.
3. Українська мова (за професійним спрямуванням).
4. Філософія.
5. Медична біологія.
6. Медична та біологічна фізика.
7. Фізичне виховання.
2 курс
1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
2. Філософія.
3. Фізіологія.
4. Біоорганічна та біологічна хімія.
5. Догляд за хворими (практика).
6. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях.
7. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці.
8. Основи біоетики та біобезпеки.
9. Фізичне виховання.
3 курс
1. Патоморфологія.
2. Патофізіологія.
3. Фармакологія.
4. Гігієна та екологія.
5. Пропедевтика внутрішньої медицини.
6. Пропедевтика педіатрії.
7. Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією).
8. Радіологія.
9. Сестринська практика.
10. Основи біоетики та біобезпеки.
11. Курс за вибором студента «Побічна дія ліків».
4 курс
1. Внутрішня медицина в т.ч. ендокринологія.
2. Педіатрія.
3. Хірургія.
4. Акушерство і гінекологія.
5. Соціальна медицина, організація охорони здоров’я.
6. Офтальмологія.
7. Неврологія.
8. Психіатрія, наркологія.
9. Дерматологія, венерологія.
10. Фізична реабілітація, спортивна медицина.
11. Судова медицина.
12. Медичне правознавство.
13. Основи медичного забезпечення населення і військ.
5 курс
1. Внутрішня медицина.
2. Інфекційні хвороби.
3. Онкологія.
4. Педіатрія, дитячі інфекції.
5. Медична генетика.
6. Хірургія, дитяча хірургія.
7. Травматологія і ортопедія.
8. Акушерство і гінекологія.
9. Клінічна імунологія та алергологія.
10. Секційний курс.
11. Основи стоматології.
12. Курс за вибором студента «Вікові аспекти фармакотерапії».