Перелік навчальних дисциплін

Перелік навчальних дисциплін (предметів), що враховуються при формуванні рейтингу успішності студентів медичного факультету № 1 для призначення їм академічних стипендій у осінньому семестрі 2020-2021 н.р.

2 курс
 1. Іноземна мова.
 2. Латинська мова і медична термінологія.
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 4. Медична біологія.
 5. Медична та біологічна фізика.
 6. Філософія (залік).
 7. Фізичне виховання (залік).
3 курс
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 2. Фізіологія.
 3. Біоорганічна та біологічна хімія.
 4. Клінічна анатомія та оперативна хірургія.
 5. Догляд за хворими (практика).
 6. Домедична допомога в екстремальних ситуаціях.
 7. Основи організації медичного забезпечення населення і військ.
 8. Охорона праці в галузі.
 9. Фізичне виховання (залік).
4 курс
 1. Патоморфологія.
 2. Патофізіологія.
 3. Фармакологія.
 4. Пропедевтика внутрішньої медицини.
 5. Пропедевтика педіатрії.
 6. Загальна хірургія.
 7. Радіологія.
 8. Сестринська практика.
 9. Медична психологія (залік).
 10. Курс за вибором студента (залік).
5 курс
 1. Внутрішня медицина в т.ч. ендокринологія та медична генетика.
 2. Педіатрія.
 3. Хірургія.
 4. Акушерство і гінекологія.
 5. Офтальмологія.
 6. Неврологія.
 7. Психіатрія, наркологія.
 8. Дерматологія, венерологія.
 9. Фізична реабілітація, спортивна медицина.
 10. Судова медицина. Медичне право України.
 11. Військова гігієна.
 12. Виробнича лікарська практика (диференційований залік).
 13. Курс за вибором студента (залік).
6 курс
 1. Внутрішня медицина.
 2. Інфекційні хвороби.
 3. Онкологія.
 4. Педіатрія, дитячі інфекції.
 5. Хірургія, дитяча хірургія.
 6. Травматологія і ортопедія.
 7. Акушерство і гінекологія.
 8. Клінічна імунологія та алергологія.
 9. Основи стоматології.
 10. Виробнича лікарська практика (диференційований залік).
 11.  Секційний курс (залік).
 12. Медична генетика (залік).
 13. Курс за вибором студента (залік).