Історія факультету

Факультет відкритий разом із заснуванням Чернівецького державного медичного інституту в 1944 році і пройшов всі віхи його становлення. У 1944 році на перший курс було прийнято 348 студентів, а перші заняття розпочалися першого жовтня. Слід зазначити, що перший випуск лікарів на факультеті відбувся в 1946 році у кількості 88 випускників, з яких вісім – отримали дипломи з відзнакою.

У становлення і розвиток факультету вагомий внесок внесли його декани: професор Федоров Іван Гнатович (1944-1949), завідувач кафедри рентгенології; професор Скляров Яків Павлович (1949-1954), завідувач кафедри нормальної фізіології; професор Закривидорога Степан Петрович (1954-1956), завідувач кафедри фармакології; професор Сокол Олександра Семенівна (1956-1959), завідувач кафедри інфекційних хвороб; професор Шевчук Іван Андрійович (1959-1961), завідувач кафедри гістології; професор Самсон Олена Іларіонівна (1961-1963), завідувач кафедри факультетської терапії; професор Троян Олена Антонівна (1963-1967), завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології; професор Пісько Григорій Тимофійович (1967-1970), завідувач кафедри фармакології; доцент Войцехівський Олесь Олександрович (1970-1972), завідувач кафедри психіатрії; професор Волошин Петро Власович (1972-1974), завідувач кафедри нервових хвороб; професор Круцяк Володимир Миколайович (1974-1978), завідувач кафедри нормальної анатомії; професор Калугін Вадим Онисимович (1978-1985), завідувач кафедри факультетської терапії; професор Пішак Василь Павлович (1985-1993), завідувач кафедри медичної біології та гістології; професор Проняєв Володимир Іванович (1993-1997), завідувач кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії; професор Мислицький Володимир Францович (1997-2001), завідувач кафедри патологічної фізіології; професор Бойчук Тарас Миколайович (2001-2003),  професор кафедри медичної біології, професор Польовий Віктор Павлович (2003-2010 рр.), завідувач кафедри загальної хірургії, професор Москалюк Василь Деонізійович (2010-2021 рр.), завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

З 2021 року керівником факультету є доцент Буряк Олександр Григоровичдоцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини. Його заступник – доцент кафедри педіатрії та медичної генетики Гінгуляк Микола Георгійович. На факультеті також працюють провідні фахівці деканату - Буряк Сніжана Олегівна, Миронець Олена Іванівна, Камбур Мирослава В'ячеславівна.

На базі медичного факультету № 1 у 2006 році відкрита нова спеціальність «Стоматологія», у зв’язку з чим факультет отримав назву Медичний факультет № 1 та стоматологічний. З набором студентів на спеціальність «Стоматологія» в кількості більше 200 осіб в 2008 році організований стоматологічний факультет, у зв’язку з чим Медичний факультет № 1 отримав попередню назву. 2008 рік ознаменувався приєднанням до медичного факультету № 1, на якому навчалися студенти за спеціальністю «Лікувальна справа», спеціальностей «Педіатрія» та «Медична психологія», оскільки медичний факультет № 3 був розформований. У 2013 році у зв`язку із реформуванням медичного факультету № 4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців і створенням Коледжу БДМУ, студенти спеціальностей "Педіатрія" та "Медична психологія" переведені на навчання до медичного факультету № 4.

На даний час до складу факультету входять наступні кафедри: акушерства та гінекології; внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб; інфекційних хвороб та епідеміології; медицини катастроф та військової медицини; педіатрії, неонатології та перинатальної медицини; психології та філософії; фтизіатрії та пульмонології; хірургії № 2. З них п'ять кафедр є випускаючими: акушерства та гінекології (завідувач - професор Юзько О.М.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (завідувач – професор Хухліна О.С.); педіатрії, неонатології та перинатальної медицини (завідувач – професор Нечитайло Ю.М.); хірургії № 2 (завідувач – професор Шкварковський І.В.). Кафедри факультету працюють на шести клінічних базах з чотирма лекційними залами та 45 навчальними аудиторіями.

Також в навчальному процесі використовуються лікарні, клініки, два комп’ютерні класи, на більшості кафедр для виконання наукових досліджень комп’ютери мають доступ до мережі Інтернет.

На факультеті ведеться підготовка студентів за спеціальністю "Медицина". На сьогоднішній день їх кількість на шести курсах сягає більше 1000 осіб.

Постійно поновлюються та удосконалюються форма та методи навчального процесу для студентів. Шостий навчальний рік поспіль студенти факультету навчаються за кредитно-модульною системою згідно Болонського процесу з метою інтеграції освіти України в Європейський освітній простір. Тому в педагогічному процесі в більшій мірі залучені самостійна підготовка студентів, вирішення тестових завдань, засвоєння практичних навичок тощо. Рейтингова система дозволяє враховувати індивідуальну підготовку студентів, більш творчо використовувати методи навчання та контролю.

Кращим студентам були призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, іменні стипендії імені професора М.М. Ковальова, професора П.М. Гудзенко, професора Б.Л. Радзіховського, професора С.М. Савенка.

Виробнича практика студентів на факультеті здійснюється за наступними напрямками: молодша медична сестра, сестринська практика та помічник лікаря стаціонару.

Ефективно працює на факультеті інститут кураторства. Кураторами академічних груп студентів факультету призначені 30 викладачів 15 кафедр університету. Куратори факультету працюють зі студентами, які навчаються за трьома спеціальностями (лікувальна справа, педіатрія та медична психологія). Метою призначення кураторів студентських академічних груп є покращення виховної роботи серед студентства. Зважаючи на те, що сучасне суспільство характеризується тим, що сфери його життєдіяльності прискорюють психологічне і фізичне дозрівання підлітків, в результаті чого змінюються соціально-психологічні сприйняття, які ґрунтуються на особистісному самоствердженні, потребі у спілкуванні, формуванні нового світогляду та прагненні підлітка стати швидше дорослим, посилена виховна робота серед студентів молодших курсів є надзвичайно важливою ланкою у становленні його як майбутнього лікаря.

Особлива увага приділяється підготовці студентів випускних курсів до державної атестації. Оскільки впродовж останніх трьох років студенти-випускники складають практично-орієнтовані випускні іспити, то і, відповідно, велику організаційну і методичну роботу на факультеті проводять співробітники випускаючих кафедр.

Вищій педагогічній майстерності у навчальному процесі студентів факультету сприяли лекції та проведення клінічних конференцій за участі професорів Щупака Н.Б., Самсон О.І., Мангейма О.Ю., Сокол О.С., Каца С.А., Хенкіна В.Л., Романа Л.І. та інших.
Гордість факультету – його видатні вчені, які сформували знані як в Україні, так і за її межами наукові школи: ендокринологів (професори М.М. Ковальов, Н.М. Шинкерман, Я.Д. Кіршенблат), гастроентерологів (Н.Б. Щупак, В.А. Трігер, О.О. Волощук), водно-сольового обміну (Б.А. Пахмурний, Ю.І. Іванов) та інші.