Куратори факультету


Головний куратор медичного факультету № 1
асистент кафедри анестезіології та реаніматології
Андрущак Андрій Васильович

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 р. № 334, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 р. № 641, наказу МОЗ України № 687 від 27.12.2008 р. «Про покращення виховної роботи у вищих, медичних та фармацевтичних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я» на медичному факультеті № 1 нижченаведених викладачів університету призначено кураторами студентських академічних груп:

1 курс

1 група  Бицко Наталію Іванівну, доцента закладу вищої освіти кафедри іноземних мов;

2 група  Перепічку Михайла Петровича, доцента закладу вищої освіти кафедри дерматовенерології;

3 група  Мороза Петра Васильовича, доцента закладу вищої освіти кафедри хірургії №1;

4 група  Волошина Володимира Леонідовича, асистента кафедри медичної біології та генетики;

5 група  Присяжнюк Ірину Василівну, доцента закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини;

6 група – Єременчук Інгу Василівну, доцента закладу вищої освіти кафедри фтизіатрії та пульмонології.

2 курс

1 група – Смандича Віталія Степановича, асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

2 група – Зорій Ірину Анатоліївну, доцента закладу вищої освіти кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка;

3 група  Яковець Кароліну Іванівну, доцента закладу вищої освіти кафедри дитячої хірургії та отоларингології;

4 група  Банул Богдану Юріївну, доцента закладу вищої освіти кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

5 група  Навчук Галину Василівну, доцента закладу вищої освіти кафедри суспільних наук та українознавства;

6 група  Кривецьку Світлану Степанівну, асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології.

2 курс, які попередньо здобули ОКР "молодший спеціаліст"

1 група – Баланюк Ірину Володимирівну, асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології  заступник головного куратора медичного факультету № 1;

2 група – Ротар Діану Вікторівну, доцента закладу вищої освіти кафедри мікробіології та вірусології.

Підсторінки (1): Щоденник куратора