Куратори факультету

Головний куратор медичного факультету № 1
кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
Оліник Оксана Юріївна

Відповідно до Закону України „Про вищу освіту" та на виконання наказу МОЗ України № 687 від 27.12.2008 р. «Про покращення виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров'я» на медичному факультеті № 1 нижченаведених викладачів університету призначено кураторами студентських академічних груп:

1 курс

1 гр. – Кривецького Ігоря Вікторовича, асистента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

2 гр. – Вепрюка Юрія Михайловича, асистента кафедри медичної біології та генетики;

3 гр. – Кривчанську Мар‘яну Іванівну, асистента кафедри медичної біології та генетики, заступником головного куратора;

4 гр. – Бевзо Валентину Вікторівну, асистента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

5 гр. – Яремій Ірину Миколаївну, доцента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

6 гр. – Потапову Лідію Борисівну, старшого викладача кафедри суспільних наук та українознавства;

7 гр. – Боєчко Василя Федоровича, доцента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

8 гр. – Томку Інну Єпіфанівну, старшого викладача кафедри іноземних мов;

9 гр. – Ткач Аллу Василівну, доцента кафедри суспільних наук та українознавства;

10 гр. Бесплітник Марину Георгіївну, асистента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

11 гр. – Тимчук Катерину Юріївну, асистента кафедри медичної біології та генетики;

12 гр. – Бицко Наталію Іванівну, старшого викладача кафедри іноземних мов;

13 гр. – Запоточну Ларису Іларіївну, викладача кафедри іноземних мов;

14 гр. – Городинського Сергія Ілліча, старший викладач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини.

 2 курс

1 гр. – Навчук Галину Василівну, доцента кафедри суспільних наук та українознавства;

2 гр. – Букатару Юлію Сергіївну, асистента кафедри фармакології;

3 гр. – Наварчук Наталію Миколаївну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

4 гр. – Гуменну Анну Вікторівну, асистента кафедри мікробіології та вірусології;

5 гр. – Мойсюка Сергія Володимировича, асистента кафедри медицини катастроф та військової підготовки;

6 гр. – Чернюх Оксану Григорівну, асистента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

7 гр. – Квасницьку Ольгу Борисівну, доцента кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

8 гр. – Решетілову Наталію Борисівну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

9 гр. – Шалаєву Анну Василівну, старшого викладача кафедри іноземних мов;

10 гр. – Смандича Віталія Степановича, асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

11 гр. – Ференчук Єлену Олександрівну, асистента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

12 гр. – Хмару Тетяну Володимирівну, професора кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

13 гр. – Яковичук Ніну Дмитрівну, доцента кафедри мікробіології та вірусології;

14 гр. – Міхеєва Андрія Олександровича, доцента кафедри мікробіології та вірусології.

 3 курс

1 гр.Васюк Валентину Леонідівну, доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

2 гр. – Бачук-Понич Наталію Володимирівну, доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

3 гр. – Окіпняк Ірину Вікторівну, доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

4 гр. – Лукашевич Інну Василівну, доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

5 гр. – Попелюк Наталію Олександрівну, доцента кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини;

6 гр. – Андрущак Маргариту Олександрівну,  асистента кафедри інфекційних хвороб та епідеміології;

7 гр. – Юрків Оксану Іванівну, асистента кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

8 гр. – Оліник Оксану Юріївну, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

9 гр. – Фундюр Наталію Миколаївну, доцента кафедри гігієни та екології;

10 гр. – Рябого Сергія Ілліча, доцента кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

11 гр. – Каньовську Людмилу Володимирівну, доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

12 гр. – Трефаненко Ірину Валентинівну, доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

13 гр. Ковтюк Наталію Іванівну, доцента кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини;

14 гр. – Шумко Галину Іванівну, доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

15 гр. – Повар Мирославу Анатоліївну, асистента кафедри фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата;

30 гр. – Мандрик Ольгу Євгенівну, асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

31 гр. – Горбатюк Ірину Борисівну, асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

32 гр. – Соколенка Максима Олександровича, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

 4 курс

1гр. – Гулей Лілію Омелянівну, асистента кафедри дерматовенерології;

2 гр. Баланюк Ірину Володимирівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

3 гр. – Яремчук Оксану Борисівну, доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка;

4 гр. – Карвацьку Юлію Павлівну, асистента кафедри дерматовенерології;

5 гр. Буряка Олександра Григоровича, доцента кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини;

6 гр. – Гінгуляка Миколу Георгійовича, доцента кафедри педіатрії та медичної генетики;

7 гр. – Бойко Юлію Ігорівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб.

8 гр. – Сем'яніва Ігоря Олександровича, асистента кафедри фтизіатрії та пульмонології;

9 гр.Вацик Марію Захарівну, асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров‘я;

10 гр. – Власик Любов Йосипівну, асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров‘я;

11 гр. – Перепічку Михайла Петровича, доцента кафедри дерматовенерології;

12 гр.Єременчук Інгу Василівну, асистента кафедри фтизіатрії та пульмонології;

13 гр. – Сливку Віктора Івановича, доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології;

14 гр. – Чорненьку Жанетту Анатоліївну, асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров‘я.