Куратори факультету


Головний куратор медичного факультету № 1
асистент кафедри анестезіології та реаніматології
Андрущак Андрій Васильович

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та на виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 р. № 334, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 р. № 641, наказу МОЗ України № 687 від 27.12.2008 р. «Про покращення виховної роботи у вищих, медичних та фармацевтичних закладах І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров’я» на медичному факультеті № 1 нижченаведених викладачів університету призначено кураторами студентських академічних груп:

1 курс

1 гр.  Навчук Галину Василівну, доцента кафедри суспільних наук та українознавства;

2 гр.  Тимчук Катерину Юріївну, асистента кафедри медичної біології та генетики;

3 гр.  Кривчанську Маряну Іванівну, доцента кафедри медичної  біології та генетики, заступник головного куратора медичного факультету № 1;

4 гр.  Ткач Аллу Василівну, доцента кафедри суспільних наук та українознавства;

5 гр.  Смандича Віталія Степановича, асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

6 гр. Андрущака Андрія Васильовича, асистента кафедри анестезіології та реаніматології;

7 гр.  Волошина Володимира Леонідовича,  асистента кафедри  медичної біології та генетики; 

8 гр. – Боєчка Василя Федоровича, доцента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

9 гр.  Бесплітнік Марину Георгіївну, асистента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

10 гр.  Бицко Наталію Іванівну, старшого викладача кафедри іноземних мов;

11 гр.   Кифяка Петра Васильовича, асистента кафедри анестезіології та реаніматології;

12 гр.  Остапович Марію Олександрівну, викладача кафедри суспільних наук та українознавства;

13 гр.  Остафійчука Дмитра Івановича, асистента кафедри біологічної фізики та медичної інформатики;

14 гр. – Галиш Ірину Володимирівну, асистента кафедри гістології , цитології та ембріології.

2 курс

1 гр. – Наварчук Наталію Миколаївну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г.Туркевича;

2 гр. – Тураша Миколу Миколайовича, доцента кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

3 гр.  Повар Мирославу Анатоліївну, асистента кафедри фізіології ім. Я. Д. Кіршенблата;

4 гр.  Ліснянську Наталію Василівну,  асистента  кафедри патологічної фізіології;

5 гр.  Яремій Ірину Миколаївну, доцента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

6 гр.  Логуш Лесю Геннадіївну, асистента-сумісника кафедри медицини катастроф та військової медицини;

7 гр. – Куковську Ірину Любомирівну, доцента кафедри медицини катастроф та військової медицини;

8 гр.  Бевзо Валентину Вікторівну, доцента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії.

3 курс

1 гр. – Чорненьку Жанетту Анатоліївну, доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоровя;

2 гр. – Присяжнюк Ірину Василівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

3 гр. – Бачук-Понич Наталію Володимирівну, доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб;

4 гр. – Власик Любов Йосипівну, асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоровя;

5 гр. – Семисюк Альбіну Михайлівну, доцента кафедри іноземних мов;

6 гр. – Квасницьку Ольгу Борисівну, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

7 гр. – Юрків Оксану Іванівну, асистента кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти;

8 гр. – Гуменну Анну Вікторівну, асистента кафедри мікробіології та вірусології;

9 гр. – Мандрик Ольгу Євгенівну, асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб;

10 гр. – Процак Тетяну Василівну, доцента кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича;

11 гр. – Яковичук Ніну Дмитрівну, доцента кафедри мікробіології та вірусології;

12 гр.  Фундюр Наталію Миколаївну, доцента кафедри гігієни та екології;

13 гр. – Бродовську Надію Борисівну, доцента кафедри  дерматовенерології;

14 гр. – Остапчук Валентину Григорівну, асистента кафедри педіатрії та медичної генетики;

15 гр.  Гончарук Людмилу Михайлівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

16 гр.  Ротар Діану Вікторівну, доцента кафедри мікробіології та вірусології;

31 гр.  Сливку Віктора Івановича, доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології;

32 гр.  Волошину Ларису Олександрівну, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

33 гр.  Швигара Леоніда Володимировича, доцента кафедри педіатрії та медичної генетики;

34 гр.  Кушніра Сергія Вікторовича,  асистента кафедри анестезіології та реаніматології.

 4 курс

1 гр. – Ризничук  Мар’яну Олександрівну, доцента кафедри педіатрії та медичної генетики;

2 гр. – Єременчук Інгу Василівну, асистента кафедри фтизіатрії та пульмонології;

3 гр. – Кривецьку Інну Іванівну, доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка;

4 гр. – Зорій Ірину Анатоліївну, асистента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка;

5 гр. – Яковець Кароліну Іванівну, доцента кафедри дитячої хірургії та отоларингології;

6 гр. – Гараздюка Івана  Васильовича, доцента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

7 гр. – Лозюк Ірину Ярославівну, асистента кафедри педіатрії та медичної генетики;

8 гр.– Мороза Петра Васильовича,асистента кафедри хірургії №1;

9 гр. – Рудан Іванну Василівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

10 гр. – Колотило Тетяну Романівну, асистента кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб;

11 гр. – Яремчук Оксану Борисівну, доцента кафедри нервових хвороб психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка ;

12 гр. – Ткачук Ніну Петрівну, асистента кафедри хірургії №1;

13 гр. – Ференчук Єлену Олександрівну, асистента кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії;

14 гр. – Городинського Сергія Ілліча, старшого викладача кафедри медицини катастроф та військової медицини;

15 гр.  Перепічку Михайла Петровича, доцента кафедри  дерматовенерології;

16 гр.  Вацик Марію Захарівну, асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоровя;

17 гр. – Карвацьку Юлію Павлівну, асистента кафедри дерматовенерології.

Підсторінки (1): Щоденник куратора