Розклади

Розклади занять для студентів медичного факультету №1

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.
1 курс
2 курс
3 курс 
3 курс, які попередньо здобули ОКР "молодший спеціаліст"
4 курс (практичні) - (лекції)
5 курс (практичні) - (лекції)
6 курс